Friday, February 24, 2017

rps bahasa arab Mts.

PROGRAM SEMESTER

SEKOLAH                                    : MTs. IHYAUL ULUM
MATA PELAJARAN                     : MUHADATSAH
KELAS/SEMESTER                    : IX / GANJIL
TAHUN PELAJARAN                  : 2016/2017

NO
KOMPETENSI INTI / STANDAR KOMPETENSI/
KOMPETENSI DASAR
ALOKASI
WAKTU
BULAN
KETERANGAN
JUL
AGUST
SEPT
OKT
NOV
DES
TM
UH
UU
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5


Libur Puasa
Libur Idul Fitri
MOS

HUT Kemerdekaan RI

Ulangan Tengah Semester  (UTS)


Cadangan dan Pengayaan
Ujian Akhir Semester dan Remidi
Libur Semester


2


2


22


2
2

2

2

2

2

22

2
2
2
2Dukun,28 Juli 2016
Keterangan :                                                                  Mengetahui,                                                                                           Guru Mata Pelajaran                      
TM : Tatap Muka                                                             Kepala Madrasah
UH : Ulangan Umum Harian
UU : Ulangan Umum & Remidi

PP :  Cadangan & Pengayaan                                               
MUHAMMAD SYIFA’UL FU’AD, S.Pd.I                                             H.M.SAIFULLAH, Lc. M.Pd.I
PROGRAM SEMESTER

SEKOLAH                                    : MTs. IHYAUL ULUM
MATA PELAJARAN                     : BAHASA ARAB
KELAS/SEMESTER                    :  IX   / GANJIL
TAHUN PELAJARAN                  : 2016/2017

NO
KOMPETENSI INTI / STANDAR KOMPETENSI/
KOMPETENSI DASAR
ALOKASI
WAKTU
BULAN
KETERANGAN
JUL
AGUST
SEPT
OKT
NOV
DES
TM
UH
UU
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Libur Puasa
Libur Idul Fitri
MOS

HUT Kemerdekaan RI

Ulangan Tengah Semester  (UTS)


Cadangan dan Pengayaan
Ujian Akhir Semester dan Remidi
Libur Semester2


2

22


22

2

22


2

22

2
2

2
2
Dukun, 28 Juli 2016
Keterangan :                                                      Mengetahui,                                                                                                       Guru Mata Pelajaran                      
TM : Tatap Muka                                                 Kepala Madrasah
UH : Ulangan Umum Harian
UU : Ulangan Umum & Remidi
PP :  Cadangan & Pengayaan           
MUHAMMAD SYIFA’UL FU’AD, S.Pd.I                                                               H.M.SAIFULLAH, Lc. M.Pd.I